Спектакль Пінокіё

26.01.2019 - 26.01.2019
Купить билеты на Спектакль Пінокіё

Карла Калодзі

ПІНОК’Ё

Вядомая гісторыя, падобная на казку

6+

 

Ніколі ў казцы час не стаіць на месцы – так праз сто гадоў Вялікі дуб з казкі пра драўлянага чалавечка Пінок’ё апынуўся амаль у цэнтры горада. А ў цэнтры горада – свае правілы: не смеціць (жалудамі і лісцем), не шумець (галінамі – нават калі вецер), не замінаць (напрыклад, ажыўленаму руху).

За сто гадоў на гісторыю пра драўлянага чалавечка Пінок’ё і ягонага бацьку Джэпета гараджане зусім забыліся, а Кот і Ліса пераканалі іх у тым, што горад – толькі для людзей! Таму трэба спілаваць Вялікі дуб, каб на ягоным месцы пабудаваць вялікі комплекс "Краіна забаў"!

Гэткія навіны вельмі непакояць і нават палохаюць Фею, гаспадыню казкі. Ёй на дапамогу спяшаецца сябра, вядомы Цвыркун-Балбатун – ён разумны, вясёлы, нічога не баіцца! І таму абавязкова што-небудзь прыдумае… 

 

 

Карло Коллоди

ПИНОККИО

Известная история, похожая на сказку

6+

Никогда в сказке время не стоит на месте - так через сто лет Большой дуб из сказки про деревянного человечка Пиноккио оказался почти в центре города. А в центре города - свои правила: не мусорить (желудями и листьями), не шуметь (ветвями - даже если ветер), не мешать (например, оживленному движению).

За сто лет историю о деревянном человечке Пиноккио горожане совсем забыли, а Кот и Лиса убедили их в том, что город - только для людей! Поэтому нужно спилить Большой дуб, чтобы на его месте построить большой комплекс под названием "Страна развлечений"!

Эти новости очень обеспокоили и даже напугали Фею, хозяйку сказки. Ей на помощь спешит друг, Сверчок-Болтун. Он умный, веселый, ничего не боится! И поэтому обязательно что-нибудь придумает ...

Предстоящие события

Дельфинарий
Ураджай
Любовь до потери памяти
Талерантнасць
Детский мюзикл "Двое из ларца"
Наверх