HOT NEWS

Belarusian Republican Theater of the Young Spectator

Спектакль: "Майго юнацтва крылы"

Belarusian Republican Theater of the …

24.01.2018 until 02.03.2018

Спектакль: "Дзікае паляванне караля Стаха"

Belarusian Republican Theater of the …

25.01.2018 until 01.03.2018

Спектакль: "Сіняя птушка"

Belarusian Republican Theater of the …

26.01.2018 until 25.03.2018

Спектакль: "Доктар Айбаліт"

Belarusian Republican Theater of the …

27.01.2018 until 30.03.2018

Спектакль: "Мая маленькая чарадзейка"

Belarusian Republican Theater of the …

28.01.2018 until 29.03.2018

Спектакль: "Не па сваей ахвоце лекар"

Belarusian Republican Theater of the …

01.02.2018 until 15.03.2018

Спектакль: "Крыху пяшчоты"

Belarusian Republican Theater of the …

02.02.2018

Спектакль: "Вясёлы Роджар"

Belarusian Republican Theater of the …

03.02.2018 until 28.03.2018

Спектакль: "Воук і сямера казлянят"

Belarusian Republican Theater of the …

04.02.2018 until 26.03.2018

Спектакль: "Беларускія вадэвілі"

Belarusian Republican Theater of the …

08.02.2018 until 16.03.2018

Спектакль: "Тарас на Парнасе"

Belarusian Republican Theater of the …

09.02.2018

Спектакль: "Дзюймовачка"

Belarusian Republican Theater of the …

10.02.2018 until 27.03.2018

Спектакль: "Паліяна"

Belarusian Republican Theater of the …

24.02.2018 until 24.03.2018

Спектакль: "Кошчын дом"

Belarusian Republican Theater of the …

25.02.2018 until 31.03.2018

Спектакль: "Тэдзі"

Belarusian Republican Theater of the …

29.03.2018