HOT NEWS

Belarusian Republican Theater of the Young Spectator

Спектакль: "Рамэа і Джульета"

Belarusian Republican Theater of the …

25.04.2018 until 27.04.2018

Спектакль: "Воук і сямера казлянят"

Belarusian Republican Theater of the …

28.04.2018 until 06.05.2018

Спектакль: "Тарас на Парнасе"

Belarusian Republican Theater of the …

04.05.2018

Спектакль: "Мая маленькая чарадзейка"

Belarusian Republican Theater of the …

05.05.2018 until 05.05.2018

Спектакль: "Дзікае паляванне караля Стаха"

Belarusian Republican Theater of the …

11.05.2018

Спектакль: "Дзюймовачка"

Belarusian Republican Theater of the …

12.05.2018 until 12.05.2018

Спектакль: "Доктар Айбаліт"

Belarusian Republican Theater of the …

13.05.2018 until 20.05.2018

Спектакль: "Беларускія вадэвілі"

Belarusian Republican Theater of the …

17.05.2018

Спектакль: "Тэдзі"

Belarusian Republican Theater of the …

18.05.2018

Спектакль: "Паліяна"

Belarusian Republican Theater of the …

19.05.2018 until 19.05.2018

Спектакль: "Вясёлы Роджар"

Belarusian Republican Theater of the …

26.05.2018 until 26.05.2018