Спектакль "Царэўна-жабка"

14.01.2024 - 14.01.2024
15,50 - 17,50 BYN

Купить билеты на Спектакль "Царэўна-жабка"

ЦАРЭЎНА-ЖАБКА
Казка-скамарошына 6+
Валерый Ткачук паводле рускіх народных казак
Пераклад на беларускую мову: Леанід УЛАШЧАНКА
Рэжысёр-пастаноўшчык: Ганна КАЗЛОВА
Мастак-пастаноўшчык: Дар’я ВОЛКАВА
Кампазітар: Марына ХМЯЛЕЎСКАЯ
Мастацкі кіраўнік пастаноўкі – Уладзімір САВІЦКІ
Колькі жабак скача па свеце? Шмат.
Але ж адна-адзіная, незвычайная мастрыха-чараўніца прыскочыла ў
запусценнае царства царэвіча Васі. А Вася ўзяў ды… закахаўся ў
жабку. І колькі яго не адгаворвалі, вырашыў з ёю ажаніцца. І, напэўна,
ўсё б ціхамірна скончылася вяселлем, каб не Кашчэй, які таксама
чароўную жабку ўпадабаў, і каб не Змей, які ў кожнай справе пільнуе
свой інтарэс.
Але толькі ад жабкі залежыць, чым казка скончыцца…
Знаёмы сюжэт народнай казкі нават у сучасным увасабленні поўны
гумару, чароўных пераўтварэнняў і мудрасці.
Прэм’ера адбылася 23 чэрвеня 2020 года
ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА
Сказка-скоморошина 6+
Валерий Ткачук по мотивам русских народных сказок
Перевод: Леонид УЛАЩЕНКО
Режиссер-постановщик: Анна Козлова
Художник-постановщик: Дарья Волкова
Композитор: Марина Хмелевская
Сколько лягушек скачет по миру? Много.
Но одна-единственная, необычная мастерица-волшебница прискочила в
запущенное царство царевича Васи. А Вася взял да… и влюбился в
лягушку. И сколько его не отговаривали, решил на ней жениться. Все бы,
наверное, спокойно закончилось свадьбой… Если бы только не Кощей,
которому тоже понравилась волшебная лягушка, и не Змей, который в
каждом деле преследует свой интерес.
Но только от лягушки зависит, чем закончится сказка…
Знакомый сюжет народной сказки даже в современном воплощении полон
юмора, волшебных превращений и мудрости.
Премьера состоялась 23 июня 2020 годаTHE FROG PRINCESS
Tall tale 6+
Valery Tkachuk, based on Russian folk tales
Translation into Belarusian: Leonid VLASHCHENKO
Director: Anna KOZLOVA
Artistic director: Daria VOLKOVA
Composer: Marina KHMELEVSKAYA
Artistic director of the production – Vladimir SAVITSKY
How many frogs jump around the world? A lot.
But only one unusual master-charmer jumped into the Tsarevich Vasya’s
desolate tsardom. And Vasya fell in love with the Frog. How many times he was
dissuaded, but still, his decision was to marry her. Everything would have
probably ended serenely with just a wedding, but if only not Koshchey, who
also liked the magic Frog, and not the Snake, who watches over his own
interests.
But it depends only on the Frog, how the fairy tale is going to end.
The well-known plot of this folk tale is full of humor, magical transformations
and wisdom even in a modern interpretation.
The first night was on 23th June 2020

Фото

Расписание мероприятий

Фото
Имя
Время проведения
Стоимость
Места проведений
Действие
Царэўна-жабка

14.01.2024

11:00

15,50 - 17,50 BYN
Театр юного зрителя

Предстоящие события

Не Ёжик
Фигаро
Дзікае паляванне караля Стаха
Как Дядюшка Ау Новый год встречал
Кот в сапогах
Наверх
ООО "Тикетпро" использует cookie для персонализации сервисов и аналитики пользователей. Продолжая использовать данный сайт, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie.