Спектакль "Кентервильское привидение"

05.01.2024 - 05.01.2024
12,50 BYN

Купить билеты на Спектакль "Кентервильское привидение"

КЕНТЭРВІЛЬСКІ ПРЫВІД

Фантастычная гісторыя па аднайменнай казцы 6+

Оскар Уайлд

Рэжысёр-пастаноўшчык: Ганна КАЗЛОВА

Мастак-пастаноўшчык: Дар’я ВОЛКАВА

Балетмайстар: Дзіна ЮРЧАНКА

Музычнае афармленне: Андрэй КАРАЛЕВІЧ

 

Сям'я прагрэсіўных амерыканцаў купляе сярэднявечны англійскі замак Кентэрвіль, у якім вось ужо трыста гадоў жыве адзін неспакойны прывід і наганяе жах на ўсіх яго насельнікаў. Сэр Сайман Кентэрвіль – грозны і небяспечны! Вось толькі новыя гаспадары не толькі не баяцца прывідаў, але нават ладзяць на Саймана сапраўднае паляванне. Няшчаснаму духу нічога не застаецца, як вечна хавацца ў цёмных падвалах замка і аплакваць свой горкі лёс. Калі толькі... Знойдзецца чыстая нявінная душа, поўная любові і спагады, якая пашкадуе нашага прывіда і дапаможа яму знайсці вечны супакой.

Рамантычную гісторыю, прыдуманую Оскарам Уайлдам больш за сто гадоў таму, мы ператварылі ў захапляльны містычны спектакль, поўны цудоўных метамарфозаў, бліскучага гумару і сапраўдных страшылак. Перанесціся ў атмасферу англійскага замка і разгадаць усе яго таямніцы будзе цікава і дзецям, і іх бацькам.

 

Спектакль доўжыцца 1 гадзіну 30 хвілін

 

Прэм’ера – 1 чэрвеня 2022 года


КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ

 

Фантастическая история по одноимённой сказке 6+

Оскар Уайльд

 

Режиссер-постановщик: Анна КОЗЛОВА

Художник-постановщик: Дарья ВОЛКОВА

Балетмейстер: Дина ЮРЧЕНКО

Музыкальное оформление: Андрей КОРОЛЕВИЧ

 

Семья прогрессивных американцев покупает старинный английский замок Кентервиль, в котором вот уже триста лет живет одно неугомонное Привидение, наводящее трепет и ужас на всех его обитателей. Сэр Саймон Кентервиль - грозный и опасный призрак! Вот только новые хозяева не только не боятся привидений, но даже устраивают на Саймона настоящую охоту. Несчастному духу ничего не остается, как вечно прятаться в темных подвалах замка и оплакивать свою горькую судьбу. Если только... Найдётся чистая невинная душа, полная любви и сострадания, которая пожалеет нашего призрака и поможет ему обрести покой.

Романтическую историю, придуманную Оскаром Уайльдом более ста лет назад, мы превратили в захватывающий мистический спектакль, полный чудесных превращений, искрометного юмора и настоящих страшилок. Перенестись в таинственную атмосферу английского замка и разгадать все его тайны будет интересно и детям и их родителям.

Спектакль длится 1 час 30 минут

Премьера – 1 июня 2022 года


THE CANTERVILLE GHOST

 

A fantastic story based on the fairy tale of the same name 6+

Oscar Wilde

 

Director: Anna KOZLOVA

Theatre designer: Daria VOLKOVA

Ballet master: Dina YURCHENKO

Music: Andrey KOROLEVICH

 

A progressive American family buys an old English Canterville castle, in which one restless Ghost has been living for three hundred years. And causes shivers and horror to all its inhabitants. Sir Simon de Canterville is a formidable and dangerous ghost! But the new owners are not only not afraid of ghosts, but even arrange a real hunt for Simon. The unfortunate spirit has no choice but to hide forever in the dark cellars of the castle and mourn his bitter fate. If only…There will be a pure innocent soul, full of love and empathy, who will take pity on our ghost and help him find peace.

We have turned a romantic story invented by Oscar Wilde over a hundred years ago into an exciting mystical performance full of wonderful transformations, sparkling humor and real horror stories. It will be interesting for both children and their parents to travel into the mysterious atmosphere of an English castle and unravel all its secrets.

Running time: 1 hour 30 minutes

Premiere – June 1, 2022

Фото

Расписание мероприятий

Фото
Имя
Время проведения
Стоимость
Места проведений
Действие
Кентервильское привидение

05.01.2024

11:00

12,50 - 12,50 BYN
Театр юного зрителя
Кентервильское привидение

05.01.2024

14:00

12,50 - 12,50 BYN
Театр юного зрителя

Предстоящие события

Не Ёжик
Фигаро
Дзікае паляванне караля Стаха
Как Дядюшка Ау Новый год встречал
Кот в сапогах
Наверх
ООО "Тикетпро" использует cookie для персонализации сервисов и аналитики пользователей. Продолжая использовать данный сайт, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie.