Спектакль "Красная Шапочка и три весёлых поросёнка"

6+

27.03.2024 - 27.03.2024
0,00 BYN

Купить билеты на Спектакль "Красная Шапочка и три весёлых поросёнка"

ЧЫРВОНЫ КАПТУРОК 6+
па матывах французскай і нямецкай народных казак
Інсцэніроўка і пастаноўка: Уладзімір Савіцкі
Мастак-пастаноўшчык: Ларыса Рулёва
Музычнае афармленне: Тамара Пігулеўская
Па матывах франзускай і нямецкай народных казак
Катэгорыя гледачоў: 6+
Спектакль на рускай мове
Працягласць: 30 хвілін, на адну дзею
Чым можа скончыцца сустрэча дзяўчынкі з ваўком? Старую казку пра
Чырвоны каптурок расказваюць па-рознаму. Яе запісалі і надрукавалі
нейкіх трыста гадоў таму, але з тых часоў наша жыццё вельмі
змянілася. Мо змянілася і казка? А давайце праверым!
Акторы:
Чырвоны каптурок: Арына Рабычына
Маці, бабуля: Анастасія Астапенка
Воўк: Аляксандр Гладкі
Разбойнікі: Марыя Якімчук, Марыя Возба-ГаранскаяКРАСНАЯ ШАПОЧКА 6+
по мотивам французской и немецкой народных сказок
Инсценировка и постановка: Владимир Савицкий
Художник-постановщик: Лариса Рулева
Музыкальное оформление: Тамара Пигулевская
По мотивам франзусской и немецкой народных сказок
Категория зрителей: 6+
Спектакль на русском языке
Продолжительность: 30 минут, на одно действие
Чем может закончиться встреча девочки с волком? Старую сказку про
Красную Шапочку рассказывают по-разному. Ее записали и напечатали
каких-то триста лет назад, но с тех пор наша жизнь очень изменилась.
Может изменилась и сказка? А давайте проверим!
Актеры:
Красная Шапочка: Арина Рабычина
Мать, бабушка: Анастасия Остапенко
Волк: Александр Гладкий
Разбойники: Мария Якимчук, Мария Возба-ГаранскаяLITTLE RED RIDING HOOD 6+
based on French and German folk tales
Staging and directing: Vladimir Savitsky
Artistic director: Larisa Ruleva
Musical arrangement: Tamara Pigulevskaya
Based on French and German folk tales
Category of the audience: 6+
Performance in the Russian language
Duration: 30 minutes, for one act
How can the meeting of a girl and a wolf end? An old folk tale about Little Red Riding
Hood is told in different ways. It was written down and printed some three hundred years
ago, but since then our life has changed a lot. Has this folk tale also changed? Let’s
check it out!
Actors:
Little Red Riding Hood: Arina Ryabychina
Mother, Grandmother: Anastasia Astapenko
Wolf: Aleksandr Gladky
Robbers: Maria Yakimchuk, Maria Vozba-Garanskaya


 

ТРЫ ВЯСЁЛЫЯ ПАРСЮЧКІ
Па матывах ангельскай народнай казкі
Катэгорыя гледачоў: 6+
Спектакль на рускай мове
Інсцэніроўка і пастаноўка: Уладзімір Савіцкі
Мастак-пастаноўшчык: Ларыса Рулёва
Музычнае афармленне: Тамара Пігулеўская
Тры дружных, весёлых і вельмі падобных адзін на аднаго парсючкі
рыхтуюцца да зімы і будуюць сабе дамкі. Да гэтай важнай справы яны
ставяцца зусім па-рознаму, але толькі Воўк высвятляе, што ў іх
атрымалася ў выніку.
Працягласць: 30 хвілін, на адну дзеюТРИ ВЕСЕЛЫХ ПОРОСЕНКА
По мотивам английской народной сказки
Категория зрителей: 6+
Спектакль на русском языке
Инсценировка и постановка: Владимир Савицкий
Художник-постановщик: Лариса Рулева
Музыкальное оформление: Тамара Пигулевская
Три дружных, веселых и очень похожих друг на друга поросенка готовятся
к зиме и строят себе домики. К этому важному делу они относятся
совершенно по-разному, но только Волк выясняет, что у них получилось в
итоге.
Продолжительность: 30 минут, на одно действиеTHE THREE LITTLE PIGS
Based on the English folk tale
Category of the audience: 6+
Performance in the Russian language
Staging and directing: Vladimir Savitsky
Artistic director: Larisa Ruleva
Musical arrangement: Tamara Pigulevskaya
Three tight-knit, happy and very similar pigs prepare for winter and build
houses for themselves. They relate to this important matter differently, but only
the Wolf figures out what worked out to them in the end.
Duration: 30 minutes, in one act.

Фото

Предстоящие события

Женитьба
Мастер и Маргарита
Джульетта. Ромео. Шекспир.
Гроза
Винни-Пух и все-все-все
Наверх
ООО "Тикетпро" использует cookie для персонализации сервисов и аналитики пользователей. Продолжая использовать данный сайт, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie.